top of page
  • Ralph Ummelen

Ouderdomsclausule in koopovereenkomst woningKopers van een oude woning : opgelet!

Verkopers van een oude woning nemen in de koopovereenkomst vaak een ouderdomsclausule op. Daarin staat dat de koper bekend is met de ouderdom van de woning en dat de gevolgen van niet zichtbare (verborgen) gebreken, die het gevolg zijn van de ouderdom, geheel voor risico van de koper komen. Ontdekt de koper na levering één of meerdere gebreken die verband houden met de ouderdom van de woning, dan kan hij voor (herstel)schade niet bij de verkoper aankloppen. De schade moet hij dan geheel zelf dragen. Dat risico heeft de koper bewust op zich genomen door in te stemmen met de ouderdomsclausule.


Dat het risico voor de koper ook verder kan reiken, volgt uit meerdere uitspraken op dit gebied. Gebreken die niet direct het gevolg zijn van ouderdom kunnen toch voor (eigen) rekening van koper komen onder de ouderdomsclausule. De benaming 'ouderdomsclausule' maakt dit niet anders. De tekst van de clausule is veelal doorslaggevend. Zeker als partijen over de verdere inhoud niet onderhandeld hebben. Als de tekst van de clausule niet expliciet betrekking heeft op gebreken die een gevolg zijn van de ouderdom van de woning, kan het ertoe leiden dat de rechter de clausule uitlegt als een algemene uitsluiting voor gebreken aan de woning. Dus ook voor gebreken die geen verband houden met de ouderdom van de woning.


Kopers dienen zich bewust te zijn van het belang en de gevolgen van de ouderdomsclausule en doen er (meer dan) verstandig aan om de clausule voorafgaande aan ondertekening te laten beoordelen. Advies: onderhandel met verkoper over de verdeling van de te dragen risico's! Laat bij een oude woning ook altijd een bouwkundige keuring uitvoeren. Dit voorkomt onaangename verrassingen.


Voor vragen mail of bel met Ralph Ummelen

ummelen@sterk-ummelen.nl 06-250 275 07

 

Rechtbank Noord-Holland, 4-11-2020, ECLI:NL:RBNHO:2020:9039, Hof den Bosch, 26-1-2016, ECLI:NL:GHSHE:2016:193 en Rechtbank Noord-Holland, 3-5-2017, ECLI:NL:RBNHO:2017:6139

Comentarios


bottom of page