top of page

DIENSTEN

Ondernemingsrecht

Een goede ondernemer beheerst zijn risico's. Het is van belang dat je weet welke rechten en verplichtingen er gelden en op welke wijze je je onderneming het beste vorm kunt geven. Als ondernemer krijg je vrijwel dagelijks te maken met een breed scala aan juridische kwesties. Ter voorkoming van juridische problemen adviseren wij je natuurlijk het liefst op tijd, doch wij helpen je vanzelfsprekend ook reeds gerezen problemen op te lossen. Dit doen we samen met jou, zoals een ondernemer dat voor ogen heeft: praktisch, slagvaardig en verantwoord vanuit kostenoogpunt.

Naast het voeren van een grote nationale en internationale incassopraktijk adviseren wij onder meer over:

 • Aandeelhoudersgeschillen

 • Oprichting van rechtspersonen

 • Ontbinding/liquidatie van rechtspersonen

 • Toezicht

 • Bestuurdersaansprakelijkheid

 • Overnamekwesties

 • Commerciele contracten: huur, koop, opdracht, aanneming van werk, franchise, agentuur, distributie en andere handelsovereenkomsten

 • Financiering en zekerheden: pand, hypotheek, eigendomsvoorbehoud, borgtocht, retentierecht, reclamerecht, hoofdelijkheid en draagplichten

 • Insolventierecht: faillissementsrecht, ''turn-around''

 • Het civiele bouw- en aanbestedingsrecht

 • Commercieel vastgoed: (ver)huur van bedrijfs- en kantoorruimten, horeca

 • Mededingingsrecht

sterk ummelen advocaten ondernemingsrecht

Arbeidsrecht

De ingrijpende wijziging van het ontslagrecht per 1 juli 2015 (Wet werk en zekerheid) laat zien dat het arbeidsrecht voortdurend verandert. Vandaag de dag wordt er specifieke kennis en kunde op het gebied van arbeidsrecht verwacht, zowel vanuit de kant van de werkgever als die van de werknemer. Zo kun je complexe arbeidsrechtelijke kwesties het hoofd bieden. Wij helpen je graag met alle denkbare arbeidsrechtelijke zaken. Ook adviseren wij over arbeidsverhoudingen die niet direct onder het ''klassieke'' arbeidsrecht vallen, zoals die tussen opdrachtgever en opdrachtnemer en ''zzp-ers''.  

Onze arbeidsgebieden:

 • Ontslagzaken

 • Loonkwesties

 • Arbeidsvoorwaarden

 • Bijzondere bedingen: concurrentie- en relatiebeding

 • CAO-vraagstukken

 • Statutair bestuurders

 • Personele overnamekwesties

 • Uitzendwerk en Payrolling

 • Werkloosheid

 • Europees arbeidsrecht (grensarbeiders)

 • Ziekte en arbeidsongeschiktheid

 • Flexibele arbeidscontracten: tijdelijke- en oproepcontracten

 • Arbeidsrechtelijke gevolgen van faillissement: overname, voortzetting, ketenregeling

 • Reorganisaties

 • Overgang van onderneming

 • Medezeggenschap

 • Werkgeversaansprakelijkheid

sterk ummelen advocaten arbeidsrecht

Vastgoedrecht

Het vastgoedrecht heeft betrekking op alle vastgoed gerelateerde juridische vraagstukken. Vastgoedkwesties verdienen professionele aandacht. De financiële belangen c.q. gevolgen zijn doorgaans groot.

Wij adviseren kopers, verkopers, huurders, verhuurders, makelaars en andere tussenpersonen over zaken als:

 • (Voorlopige) koopcontracten

 • Non conformiteit / gebreken

 • Boetebedingen

 • Financieringsclausules

 • NVM-voorwaarden

 • Bedrijfs- en kantoorruimten

 • Ontbinding en ontruimingen

 • Huurprijzen en huurprijsgeschillen

 • Onderhouds- en gebrekenregelingen

 • Indeplaatsstellingen/contractovernames

 • Opstellen van huurovereenkomsten en algemene voorwaarden

sterk ummelen advocaten huurrecht
bottom of page