top of page
  • Ralph Ummelen

Opeising hypothecaire geldlening wegens verboden verhuur


De Voorzieningenrechter Rechtbank Oost-Brabant (zittingsplaats ‘s-Hertogenbosch) heeft bij vonnis d.d. 16 september 2020 hypotheekverstrekker Obvion verboden de hypothecaire geldlening op te eisen en de openbare verkoop in gang te zetten.


De casus is kort gezegd als volgt:

Hypotheekgever verhuurt zijn appartement zonder toestemming van Obvion (hypotheekhouder). In de hypotheekakte is een huurbeding opgenomen waarin onder meer staat dat verhuur van het appartement zonder uitdrukkelijke toestemming niet is toegestaan. Verhuur vindt zonder toestemming plaats. Toch doet Obvion in 2010 niet al te moeilijk op voorwaarde dat de financiële verplichtingen door de hypotheekgever stipt worden nagekomen. Nadat in 2018 het appartement opnieuw – wederom zonder toestemming – wordt verhuurd, wil Obvion overgaan tot opeising van de (hypothecaire) lening en gebruik maken van het recht van parate executie. De voorzieningenrechter steekt daar een stokje voor. Volgens de voorzieningenrechter is vast komen te staan dat de zekerheidswaarde van het appartement in de loop der jaren alleen maar groter is geworden. Ook staat vast dat de hypotheekgever zijn verplichtingen altijd is nagekomen en zelfs meer dan dat! Op het aflossingsvrijgedeelte is maandelijks € 1.000,- afgelost.

De voorzieningenrechter oordeelt dat gezien de zekerheidswaarde van het appartement, de stand van de lening en de gedoogsituatie sedert 2010, de hypotheekgever er op mocht vertrouwen dat Obvion niet tot opeising van de hypothecaire geldlening zou overgaan. Hypotheekgever verkeert niet in verzuim en dus kan Obvion zich niet beroepen op het recht van parate executie.


Deze zaak betreft een executiegeschil. De (aangekondigde) veiling van het appartement dient direct te worden gestaakt. Hoewel hypotheekgever strikt genomen in overtreding is – verhuur in strijd met huurbeding – kan hypotheekhouder gezien de onderliggende feiten en omstandigheden toch geen gebruik maken van het recht van parate executie.


Wenst u uw met hypotheek belaste woning te verhuren, bespreek het met uw bank. Dit ter voorkoming van een mogelijke veiling met ernstige financiële gevolgen. Deze uitspraak loopt weliswaar goed af voor de hypotheekgever, maar zekerheid biedt deze uitspraak u niet!  

Heeft u vragen over deze uitspraak of in algemeenheid over hypotheek en/of huurbedingen, neem dan gerust contact met ons op.

 

1 Voorzieningenrechter Rechtbank Oost-Brabant zp ’s-Hertogenbosch 16 september 2020, KG ZA 20-502, ECLI:NL:RBOBR:2020:4534 en JOR 2020, 297

Comments


bottom of page