top of page
  • Ralph Ummelen

Verzoek tot faillietverklaring


Het faillissement van een schuldenaar kan worden verzocht indien de schuldenaar in een toestand verkeert waarin hij/zij is opgehouden met betalen en sprake is van pluraliteit (van schuldeisers). Er dienen tenminste twee schuldeisers te zijn die onbetaald blijven om het faillissement van een schuldenaar te kunnen aanvragen/verzoeken.

Buiten de eigen vordering moet er sprake zijn van een zogenaamde steunvordering. De steunvordering hoeft niet in de faillissementsaanvraag te worden genoemd. Voldoende is dat de schuldeiser in zijn verzoek vermeldt dat de schuldenaar nog één of meer vordering(en) onbetaald laat. Pas tijdens de behandeling van het faillissementsverzoek op de rechtbank dient de steunvordering summierlijk te worden aangetoond. Dat kan bijvoorbeeld door het overleggen van een factuur, een overeenkomst met daarin opgenomen een (opeisbare) betalingsverplichting of een verklaring van de andere schuldeiser(s).

De rechter toetst slechts summierlijk of de schuldenaar in de toestand verkeert dat hij is opgehouden te betalen. Het bestaan van de hoofd- en steunvordering moet na een kort eenvoudig onderzoek blijken. Belangrijke aspecten die een rol spelen bij de beoordeling van de steunvordering (pluraliteit) kunnen zijn:

  • Slechts één van de vorderingen dient opeisbaar te zijn.

  • Steunvorderingen van schuldeisers die niet willen meewerken aan de faillissementsaanvraag (maar in de aanvraag wel worden genoemd en dus bekend zijn) kunnen toch als bewijs dienen dat schuldenaar heeft opgehouden te betalen.

  • Steunvordering hoeft niet opeisbaar te zijn op voorwaarde dat de hoofdvordering en/of andere steunvordering wel opeisbaar is/zijn.

  • Vordering en steunvordering mogen niet aan een en dezelfde schuldeiser toebehoren ( in welk geval immers geen sprake meer is van pluraliteit).

Voor vragen betreffende het faillissementsrecht kunt u bij ons terecht. Wilt u specifieke informatie over genoemd pluraliteitsvereiste? Heeft u vragen over uw positie als schuldeiser of schuldenaar? Aarzel dan niet om contact op te nemen met Ralph Ummelen of Walter Sterk, gespecialiseerde insolventierecht advocaten, 06 - 250 275 07 of 06 - 546 544 50 of mail (uw vraag) naar: info@sterk-ummelen.nl


bottom of page