top of page
  • Ralph Ummelen

Ziek op vakantie


Het kan iedereen gebeuren: tijdens je vakantie, ergens op een mooie bestemming, word je ziek. Wat moet je als werknemer dan doen en - dat is hier de vraag - gelden de dagen waarop je ziek in bed hebt gelegen als opgenomen vakantiedagen? Een andere situatie: je bent al een poos niet meer aan het werk (langdurig arbeidsongeschikt door ziekte) maar je wil toch graag op vakantie gaan. Mag dat, wat moet je doen en wat gebeurt er als je op vakantie gaat met je vakantiedagensaldo?

De eerste case:

Als je op vakantie ziek wordt moet je dat - direct - aan je werkgever melden. Dat moet je anders namelijk ook. Advies: zoek een lokale arts op en vraag om een attest (dat je ziek bent, wat je mankeert). Doe je beide niet en zeg je na terugkeer op het werk pas aan je baas dat je op vakantie ziek bent geweest dan kun je in bewijsnood komen. Als je werkgever je op je woord gelooft of overtuigd is geraakt door het doktersattest dat je ziek bent geweest dan is vervolgens de vraag wat er met je vakantiedagensaldo gebeurt. De wet zegt daarover het volgende: dagen waarop je tijdens een vastgestelde vakantie ziek bent, gelden niet als vakantie (7:638, lid 8 BW). Je hebt geen vakantierechten verbruikt. Als je ziek wordt dan heeft de ‘vakantie’ niet zijn recuperatiefunctie gehad.

De tweede case:

Net als iedere andere werknemer mag ook de langdurig zieke niet op vakantie zonder zijn werkgever hierin te betrekken. Hij zal om toestemming moeten vragen. De - volledig - arbeidsongeschikte werknemer die (nog) niet hoeft te re-integreren en om vakantie vraagt en aansluitend op vakantie gaat, maakt alleen dan vakantiedagen op als hij zelf hiermee instemt. De kantonrechter Arnhem besliste in zo’n zaak dat die vereiste instemming niet automatisch volgt uit de vakantieaanvraag. Dat is best een opmerkelijke uitspraak.

Is de werknemer daarentegen - gedeeltelijk - arbeidsongeschikt en tot re-integratie gehouden dan is de uitkomst een andere. In dat geval wordt de werknemer geacht te (kunnen) recupereren en als de werknemer in die situatie vakantie geniet dan gelden de vakantiedagen als opgenomen. Opmerkelijk hierbij is dat de wetgever ervan uit lijkt te gaan dat als deze werknemer 2 weken op vakantie gaat er 10 vakantiedagen worden opmaakt. Stel de werknemer is 40% arbeidsongeschikt. Zijn arbeidscapaciteit bedraagt 60%. Deze werknemer kan eigenlijk maar gedurende 6 dagen recupereren. Het in dit geval afboeken van 10 dagen lijkt op gespannen voet te staan met de recuperatiefunctie van vakantie.

Tot slot:

Vakantiedagen die je niet kunt opnemen (omdat je ziek bent) raak je niet snel kwijt. Maar je moet toch oppassen. Als je als zieke werknemer kunt re-integreren (je bent gedeeltelijk arbeidsongeschikt) en je neemt je vakantie niet op tijd op dan vervallen je rechten.

Daar kwam een werknemer achter die zijn vordering aan de kantonrechter in Utrecht voorlegde. Hij had in 2012 en 2013 geen vakantie opgenomen, was sedert 2011 ziek en kon toen (in 2011) direct met re-integratie beginnen. Maar dat deed hij pas in 2014. In dat jaar eindigde zijn dienstverband. Op de eindafrekening ontbraken de vakantie-uren voor 2012 en 2013. Met de werkgever oordeelde de kantonrechter dat deze waren vervallen.

De vervaltermijn voor vakantierechten is kort: 6 maanden na afloop van het opbouwjaar. Dat is het jaar waarin je recht op vakantie hebt ‘opgebouwd’. Als je kunt bewijzen dat je niet in staat was om vakantie op te nemen (je was ziek en opname zou je nog zieker maken of jouw herstel juist vertragen) dan blijven je aanspraken staan. Ze verjaren dan pas na 5 jaar. Echter, de bewijslast van ‘niet in staat zijn tot opname’ rust op jou als werknemer.


bottom of page