top of page
  • Ralph Ummelen

Partneralimentatie van twaalf naar vijf jaar


De Tweede Kamer heeft op 11 december 2018 het wetsvoorstel aanpassing partneralimentatie aangenomen. De verwachting is dat de wet vanaf 1 januari 2020 van kracht zal zijn.

De wet om de partneralimentatie na echtscheiding te beperken in duur van twaalf tot maximaal vijf jaar lijkt er te komen. De nieuwe wet geldt enkel voor nieuwe gevallen. Wie op dit moment een alimentatieverplichting heeft, valt onder de huidige wet en blijft er ook aan vast zitten. Een verkorting in duur zit er voor hem/haar niet in.

Voorstel

De maximale termijn van twaalf jaar, wordt teruggebracht naar vijf jaar. De nieuwe regel is dat de alimentatieplichtige vanaf het moment van echtscheiding de helft van het aantal huwelijksjaren partneralimentatie moet betalen, met een maximum van vijf jaar. Wie acht jaar getrouwd is geweest, moet dus vier jaar alimentatie betalen. Wie twaalf jaar getrouwd is geweest, betaalt nog slechts vijf jaar partneralimentatie.

Uitzonderingen

In geval van kinderen kan de duur worden “opgerekt” tot aan het moment dat het jongste kind twaalf is geworden. Wie langer dan vijftien jaar is getrouwd en op het moment van scheiding binnen tien jaar de AOW-leeftijd bereikt, kan tot de AOW aanspraak maken op partneralimentatie.

Huidige alimentatieverplichtingen vallen onder de huidige wet en gelde in beginsel twaalf jaar. Anticipatie op nieuwe wetgeving lijkt vooralsnog uitgesloten.

Neem gerust contact met ons op indien u meer wilt weten.


bottom of page