top of page
  • Ralph Ummelen

Verhuur van woonruimte zonder huurbescherming


Een te koop staande woning of woning die aan renovatie toe is kan onder de Leegstandwet voor een periode van max 5 jaar worden verhuurd. Er gelden wel strikte eisen. Voldoet de verhuurder daar niet aan, dan wordt al snel aangenomen dat sprake is van reguliere verhuur in welk geval de huurder zich op huurbescherming kan beroepen. De verhuurder doet er goed aan om alle eisen strikt te volgen. In de “Leegstandwet-huurovereenkomst” moet worden opgenomen dat huurbescherming is uitgesloten. Verder gelden er afwijkende opzegtermijnen en de huurovereenkomst onder de Leegstandwet moet voor minimaal zes maanden worden aangegaan. Ook heeft de verhuurder een vergunning van de gemeente nodig. De vergunning en de termijn waarvoor deze is afgegeven, moeten in de overeenkomst staan. Eindigt de (verlengde) termijn, dan eindigt ook de huurovereenkomst. Opzegging is niet nodig. Blijft de huurder na de verstreken termijn de woning huren, dan geldt vanaf dat moment een reguliere huurovereenkomst voor de resterende duur en kan de huurder in het voorkomende geval een beroep doen op huurbescherming. Let dus als verhuurder heel goed op de eisen die de wetgever stelt aan de verhuur onder de Leegstandwet en op de termijnen die gelden voor de afgegeven vergunning!

Sedert 1 juli 2016 is het ook mogelijk uw woning tijdelijk te verhuren en wel voor een periode van twee jaar voor zelfstandige woonruimte – denk aan appartementen, (een)gezinswoningen etc. - zonder dat huurder zich op huurbescherming kan beroepen. Voor onzelfstandige woonruimte - denk aan kamerverhuur – geldt een periode van max 5 jaar. Tussentijdse opzegging door de huurder is altijd mogelijk. Er geldt dan een opzegtermijn van een maand. De huurovereenkomst eindigt automatisch aan het einde van de overeengekomen periode van 2 of 5 jaar, echter de verhuurder dient de beëindiging van de huurovereenkomst nog wel aan te zeggen! Daarvoor geldt een periode van minimaal 3 maanden en maximaal 1 maand voor afloop van de huurovereenkomst. Vergeet de verhuurder om tijdig aan te zeggen, dan ontstaat automatisch een huurovereenkomst voor onbepaalde tijd in welk geval de huurder een beroep kan doen op huurbescherming. Als verhuurder is het dus zaak om tijdig aan te zeggen dat de huur eindigt. Dit om te voorkomen dat de huurder alsnog in het gehuurde kan blijven zitten.

Verwacht je als eigenaar/verhuurder dat verkoop en/of renovatie enige tijd in beslag zullen nemen, dan bieden beide vormen van verhuur een goede uitkomst voor inkomstenderving die optreedt bij leegstand. Zorg er als verhuurder wel voor dat je het goed regelt. De gevolgen kunnen anders heel vervelend uitpakken. Bel of mail ons gerust voor vragen hierover!


bottom of page