top of page
  • Ralph Ummelen

Per 1 januari 2018 verandert het huwelijksvermogensrecht


Vanaf 1 januari 2018 zullen mensen die gaan trouwen en geen huwelijkse voorwaarden hebben laten opmaken bij de notaris, niet meer automatisch in gemeenschap van goederen zijn gehuwd. De algehele gemeenschap van goederen wordt per 1 januari 2018 vervangen door de nieuwe beperkte gemeenschap van goederen. De algehele gemeenschap van goederen wordt daarmee uitzondering op de wettelijke regel en dient bij aanvang huwelijk (of daarna) bij huwelijkse voorwaarden te worden geregeld.

Regel wordt dat alle bezittingen en schulden die zijn ontstaan vóór het huwelijk, Hoe zit het met de inbreng van de gehuwde echtgenoot niet meer zullen worden verdeeld in geval het komt tot een echtscheiding. Er zijn dan in beginsel drie vermogens:

1) Privévermogen van de ene echtgenoot

2) Privévermogen van de andere echtgenoot

3) Het (afgescheiden) vermogen van de gemeenschap

De zogenaamde voorhuwelijkse bezittingen en schulden blijven voor de persoon op wiens naam de bezittingen dan wel de schulden staan. Ook zullen erfenissen en schenkingen er automatisch buiten vallen, tenzij bij een schenking of in een testament wordt gesproken over een zogeheten insluitingsclausule. Als van een dergelijke clausule sprake is, dan moet een schenking en/of erfenis bij een scheiding wel weer verdeeld worden. Anders dan nu nog het geval is, zullen door de nieuwe wet bij een echtscheiding alleen de schulden en bezittingen die tijdens het huwelijk zijn verkregen, in de verdeling worden betrokken.

Stellen die met ingang van 1 januari 2018 in het huwelijk treden doen er verstandig aan een goede administratie te voeren zodat aantoonbaar is wat wel en wat niet tot het huwelijksvermogen behoort. Dit ter voorkoming van discussie bij echtscheiding over de vraag welke goederen in de verdeling al dan moeten worden betrokken.

Vanzelfsprekend heeft het nieuwe huwelijksvermogensrecht ook gevolgen voor de gehuwde ondernemer in de vorm van een BV, NV, eenmanszaak, maatschap of VOF. Hoe zit het met de inbreng van de gehuwde echtgenoot? Wat is/wordt de positie van de schuldeisers en op welke wijze kunnen zij verhaal halen? Hoe werkt het nieuwe huwelijksvermogensrecht door in faillissement? Laat u tijdig adviseren. Bel of mail gerust!


bottom of page